ที่อยู่หน่วยงาน2019-02-01T03:59:33+00:00

ท่าเทียบเรือประมงหัวหิน

เปิดดำเนินงาน 14 ตุลาคม  2508

ตั้งอยู่ริมทะเลปลายถนนชมสินธุ์ ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

มีเนื้อที่  3  ไร่  1 งาน  20 ตารางวา

โทรศัพท์ / โทรสาร 032-511-178