โครงสร้างบุคลากร

/โครงสร้างบุคลากร
โครงสร้างบุคลากร2019-02-04T03:56:26+00:00

สำนักงานท่าเทียบเรือประมงหัวหินและปราณบุรี

นางอาภรณ์ ฮึกหาญ
นางอาภรณ์ ฮึกหาญหัวหน้าสำนักงาน

ฝ่ายการเงินและบัญชี

นายเตวิช คงดี
นายเตวิช คงดีเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5 (ก/ง)

ฝ่ายสถานที่

นายวิทยา อำภรณ์
นายวิทยา อำภรณ์เจ้าหน้าที่ธุรการ 2
นายประพุทธิ คงคำ
นายประพุทธิ คงคำเจ้าหน้าที่ธุรการ 2
นายพิชัย กาญจนาภา
นายพิชัย กาญจนาภาเจ้าหน้าที่ธุรการ 2